Editorial

header copy

Laman NADIUKM adalah laman media utama UKM. NADIUKM bersifat ‘Non-partisan’ dalam melaporkan isu dan berita di UKM. Mengamal praktik media (media practices) yang Berani dan Bebas.

 

Ketua Editor

N.A.D.I

Need Action Do Improvement

https://nadiukm.wordpress.com/

%d bloggers like this: